Tuesday, January 21, 2014

Esita tublisid kandidaate!

Aasta Noor 2013"
„Aasta Noorte Sõber 2013"
„Aasta  Noortesõbralik Tegu 2013“
„Aasta Noor 2013" võib olla noor vanuses 7-26 aastat, kelle tegevus või saavutused on olnud teistele noortele eeskujuks ning motivatsiooniks. Ta algatanud või ellu viinud projekti, osalenud aktiivselt noorte ettevõtmistes, korraldanud  noorteüritusi ( või abiks olnud), mis on edendanud Ahja valla noorsootööd.

„Aasta Noorte Sõber 2013" võib olla täiskasvanu, kes on kaasa aidanud Ahja  valla noorte elu-olu parandamisele, vaba aja veetmisvõimaluste arendamisele, noorte huvide eest seisnud, noorte omaalgatuslikke tegevusi propageerinud ja toetanud või mõnel muul moel noorsootöö edendamisele kaasa aidanud.

„Aasta Noortesõbralik  Tegu 2013“ võib olla mistahes ettevõtmine, sündmus, rajatis või projekt, mis mõjutab väga positiivselt Ahja noori, loob uusi võimalusi ja toetab valla jätkusuutlikku arengut.
 
Aasta  Noorteprojekt 2013” – on projekt, mille idée on noortelt ja noored on selle ka ise ellu viinud.

Vabas vormis esitatud taotluses palume tuua välja:
Kandidaadi nimi, lühike iseloomustus ja silmapaistnud tegevused või saavutused (kandidaadiks esitamise põhjus), lisaks esitaja nimi ja kontaktandmed.
Ettepanekud esitada anoortekas@gmail.com või tuua Ahja Noortekeskusse 10.veebruariks.
Tiitlid antakse üle 21.veebruaril kell 18.00  vabariigi aastapäeva aktusel Ahja kultuurimajas.
 
Aasta 2012 tiitlisaajad olid -
Aasta Noor - Laura Saks
Aasta Noorte Sõber - Helen Otsa
Aasta Noortesõbralikum Tegu - Lugemiskamber lastele Ahja raamatukogus. Idee autor Külli Vardja

No comments:

Post a Comment