Wednesday, February 23, 2011

Tiitlid jagatud. Aasta Noor 2010 on Renar Kihho, Aasta Noorte Sõber 2010 Alar Osik, Aasta Tegu 2010 võrkpalliplatsi rajamine randa

Vabariigi 93.aastapäeva eel jagasime tiitleid
Renar Kihho on vaatamata oma noorele eale, alles 10 aastane, väga hea sotsiaalne suhtleja. Ta avastab maailma aktiivselt suheldes ja nn. erinevaid põlvkondi lõimides. Renar leiab kiiresti kontakti nii täiskasvanute kui omavanustega.
Tal on mitmeid hobisid, on osalenud maakondlikel lilleseadevõistlustel, 2009.a. pälvis oma tööga I koha, eelmisel aastal II koha, maakondlikul jõuluseadete konkursil, mis toimus Ahjal I koha. Maakondlikul Tuglase loomekonkursil (ütlen uhkusega, et seda korraldab meie oma kodukool) tunnustati Renari töö II koha vääriliseks. Renari uus hobi on kokkamine ja küpsetamine. Selles pole veel  maakonnas noortevõistlusi korraldatud. Aga idee siit lendu? Miks mitte Ahjal? Siin on Renar asendamatu ja tõeline proff. Omaealised usaldavad teda ja küsivad nõu. Kandidaadi esitaja kirjutab – Renar on väga sõbralik ja abivalmis. Teeb noortekas teistele süüa. Talle see väga meeldib.
Kui 2010.a. algul avas noortekeskus koostöös Aya Häärberiga noortefondi, oli Renar esimesi, kes reageeris sellele. Ta hakkas isegi küsitlust korraldama, mida ikkagi Ahjal oodatakse ja mida siia vaja oleks. Oi, oi, mõtteid oli palju. Noormees otsustas peagi, et Ahjal oleks vaja, et vanad ja noored omavahel rohkem suhtleksid. Renar kirjutab projektis – tahan, et noored ja vanad koos midagi teeksid, näiteks laulaksid. Laul teeb kõiki rõõmsaks. Nii sündiski võistluskontsert „Laulavad Ahja Tähed“, mida kõik siiani mäletavad.
Ütlen veel, et „Laulavad Ahja Tähed“ sai alguse noorteprojektifondi ideest, mille pakkus välja Kadri Ugur. Fondi laekus 128€, millest 38€ oli Kadri isiklik panus.
Aasta Noor 2010 nominendid
Astrid Rosenberg
Astrid on aktiivne ja ettevõtlik tüdruk, kes sellel kuul sai 15-aastaseks. Astrid on Ahja valda mõned aastad tagasi koos perega kolinud. Ta kohanes kiiresti uue kooli ja keskkonnaga. Tema hobi ja suur kirg on tantsimine.Tunnustada tuleb Astridi ettevõtlikkust kaasata liikumisse ja tantsutegevusse kõiki huvilisi, kel on tahtmist ja lusti liikuda. Astrid juhendab tüdrukute tantsutruppi, nad on esinenud alati kohalikel üritustel, kui neid palutakse. On lavastanud erinevaid tantsushousid.Astrid tunnustab ja hoiab kõiki oma tantsijaid, suvel korraldab enda kodus tantsulaagreid. Astrid kirjutas projekti „Loomade varjupaiga külastamine“, mille käigus olid abis ühel päeval loomade varjupaigas. Ta kaasas lapsevanemaid ja otsis toetusraha, Ahja Noortekeskus kompenseeris sõidukulu.
Kooli koduleheküljelt Astridi saavutused – osales viktoriinis „Minu Euroopa“, saavutasid IV koha, osaleb tantsutrupis „Keeris“, „Rõduteatris“ 2010.a. sai nukude valmistamise konkurssil I koha. Osales edukalt konkurssil „Laulavad Ahja Tähed, kus ta laulis duetti valla sotsiaaltöötaja Juta Otsaga.
Astrid on alati naeruhimuline, rõõmsameelne, väga töökas, väga hea suhtleja.
Kelli Rääbis
Kelli on tüdruk, kes oli noortekeskuse taassünni juures, aitas remonditöödel. Igal suvel õpilasmalevas töötades on Kelli võtnud endale noortekeskuse ruumide remondi ja kujunduse. 2010.a. oli Kelli ka juba ise teisi noori juhendamas ja abistamas. Kelli initsiatiivil on valminud noortekeskuse seinagrafitid. Üks neist on saanud noortekeskuse logoks. Kelli juhendab aeg-ajalt noortekeskuses kokandusringi ja tegeleb noortega.
2010. aastal kirjutas Kelli noortefondi projekti „Noored nähtavaks ekraanil“, mille eesmärk on tutvustada noorte tegevusi kogukonnas. Võistluskontserdile „Laulavad Ahja Tähed“ tegi ta videoklipid ja aitas kaasa korraldustoimkonnas.
Kelli on positiivne, abivalmis, suure hingega tüdruk, kes aitab alati hädasolijaid. Ta käib vabatahtlikult abiks ja toetajaks lastekodulastele.
Sirli Kooskora
on noor, kes suudab õppida, olla aktiivne nii koolis kui ka koolivälises tegevuses, nii Ahjal kui Põlvas.
Sirli on Ahja Keskkooli 7.kl. õpilane, tantsib Ahja keskkooli tantsurühmas Keeris, laulab Ahja KK lastekooris, osaleb Ahja KK Rõduteatris, laulab E Stuudio tütarlastekooris Põlvas (proovid 2X nädalas Põlvas).
Sirli saavutusi on palju, 2010. a. Kanepis toimunud kooliteatrite festivalil – parim naisosatäitja, 2010.a. Riminis (Itaalias) toimunud rahvusvahelisel koorikonkurssil laste- ja noortekooride kategoorias saavutas E Stuudio tütarlastekoor I koha ning pälvis esimese taseme kulddiplomi.
2010.a. novembris võistles üritusel Laulavad Ahja Tähed ning koos Tauno Tammega valiti publiku lemmikuks ja lauluvõistluse võitjateks, Võiduraha 4200.-268.4€ annetasid saks-silla remondiks.
Sirli töökus on eeskujuks.
Kristjan Mäe kandidaatuur on esitatud nii kategooriasse Aasta Noor ja Noorte Sõber. Kristjan on hästi aktiivne organiseerija, kes oskab ka teisi noori kaasata. On aktiivne spordipoiss, osaleb ka kultuurimaja estraaditrupi töös.
Kristjan alustas mõni aasta tagasi omaalgatuslikult ja vabatahtlikult noorte jalgpallipoiste treenimist. On korraldanud sõpruskohtumisi jalgpallis Ahja  ja teiste piirkondade noorte vahel. 2010.a. töötas vabatahtlikuna noortekeskuses, juhendas noorte treeninguid spordihoones. Korraldanud oma jalgpallipoistele jalgrattamatku.
Valla Perepäevadel korraldas sportmänge, oli päevajuht. Kuulus noorteprojektide hindamise züriisse, osales „Laulavad Ahja Tähed“ ettevalmistamises ja oli väga sümpaatne ja väga hea õhtujuht.
Ranet Roositalu
On hea suhtleja. Tema aktiivseks hobiks on muusika. Tänu Ranetile sai Ahja Õpilasmaleva rühm laulu, mille edukalt esitasime maakondlikul kokkutulekul. Ranet on sisustanud stuudio oma kodus, kus koos teiste muusikahuvilistega koosmängimist harjutatakse.Ta õpetab kitarrimängu
ka algajatele huvilistele.  Ranet on hea suhtleja ja noorematele meeldib tema rõõmsameelsus ja optimism.

Kandidaadid „Aasta Noorte Sõber 2010“
Mariel Vardi
Mariel on Ahja Õpilasmaleva rühmajuht olnud kahel aastal. 2010.a. oli ta malevakokk. Mariel on noortekeskuse suvelaagrites juhendanud tantsulist liikumist. Mariel tantsib nii hästi ja ta on nii tore – kirjutab kandidaadi esitaja.
Mariel juhendas ka noortekeskuse tantsutruppi „Illussion“, 2010. a. hakkas ta noorte tantsu ja aeroobika juhendamisega tegelema spordihoones. On olnud vabatahtlik noortekeskuses, osalenud suvepäevadel, koolitustel, olnud meile autojuht ja nõuandja. Mariel on särasilmne ja rõõmsameelne noortejuht.
Anne Reinhold -Seene
Anne on kultuurimaja perenaine, kes aeg-ajalt ka noortekeskuses noori juhendab.Anne on nii lahe – kirjutab kandidaadi esitaja.Anne juhendab noori teatrihuvilisi. Teatavasti Ahjal neid on palju.Nad on esinenud laste jõulupidudel ja suvistel üritustel.
Jan Kozlovski
Jan abistab noori alati helitehnikaga ja korrastab noorteka vanu arvuteid. Ta on alati nõus diskosid tegema. Janiga saab rääkida – kirjutab kandidaadi esitaja.
Alar Osik -
Ta on aidanud Ahjat – kirjutab noor kandidaadi esitaja. Alar hankis noortekeskusele mööblit ja kinkis jõuludeks lauamängu. Alar on vabatahtlikuna osalenud noorte suvistes laagrites juhendajana. On juba aastaid aidanud korraldada ja kaasa löönud Suurel valla perepäeval. 2010. aastal müüs heategevus õnneloteriid, mille kasum 300.- 19€ annetati noortekeskuse kokandusringi läbiviimiseks. Selle raha eest korraldasime suvise kokanduslaagri, kus osalesid ühel päeval ka sõbrad Ameerikast.Sellel aastal, seni kuni lund jätkub ootab Alar igal pühapäeval kell 13.00 Ahja Spordihoone juures kõiki, et koos suusatama minna.Korraldas koos kooli hoolekoguga noorte kadridisko. 2010. aastal juhendas vabatahtlikult noori malevlasi teede pindamisel kruusa ja asfaltkattega. Alar sekkub alati julgelt ka siis kui tuleb olla ebapopulaarne. See on ju kõikide kodanikukohus, noored vajavad sõbralikku juhendamist ja vihjamist.
Aasta Noorte Sõber on ALAR OSIK
Aasta Tegu 2010
Aasta Tegu kandidaadiks esitati 2 tegu
Võistluskontsert Laulavad Ahja Tähed 4 korral. See oli idee, mille esitas Renar Kihho noorteprojektifondi. Veelkord täname siin Kadri Ugurit, kes oli idee algataja ja üks ja ainuke annetaja. Täname züriid (Kristjan Mäe, Helen Otsa, Aili Siitoja, Priit Trahv, Kadri Ugur), täname lauluõpetajaid Rita Lutsarit ja Mare Kurvitsat, täname kõiki lauljaid, kõiki korraldajaid ja toetajaid, loomulikult head lahket publikut. Tänu Teile sai see kontsert just sellise näo nagu see oli ja andis meile mitmeks ajaks meeldivaid emotsioone.
Ahja Randa Võrkpalliplatsi rajamine -
Suur rõõm on näha, et neid inimesi, kes järve ääres olekut naudivad, on nii palju. Nii hea meel on, kui mõni paik, mis inimestele korda läheb, veidike paremaks muutub – saab lugeda Aya Häärberi blogist.
Tegu oli see, et Ahja randa tehti võrkpalliplats- kirjutab lakooniliselt üks kandidaadi esitaja.
See on ikka väga hea, et rannas saab palli mängida. Kes seda tegi, keegi kirjutas projekti või? Küsisid noored. Kas järgmisel suvel veel midagi randa tehakse? Ikka väga lahe – kirjutab kandidaadi esitaja.
Selgitatakse ka täpsemalt, et paranesid valla elanike (s.h. Ka noorte vaba aja veetmisvõimalused),lisandusid väga head võimalused mängida rannavõrkpalli, supelda järves, korraldada spordi- ja vabaajaüritusi.Väga vajalik rajatis – kirjutab kandidaadi esitaja.
Aasta Tegu 2010 tiitli saab MTÜ Kultuuriselts Aya Häärber

Fotosid üritusest saad vaadata FB-st Ahja Noortekeskuse kontolt

Tuesday, February 15, 2011

Sõbrapäeval Sepp Siimu Sepikojas

Eile, sõbrapäeval käisime külas Sepp Siimu Sepikojas. Huvilisi kogunes 11, sest ilmselt külma tõttu loobusid mitmedki. -14 kraadi päeval ei  peaks meile küll karm olema. Selgus, et kuigi Siim Otsa on 24 aastane noor kohalik ettevõtja, kes on ligi kolm aastat juba ettevõtlusega tegelnud, oli ta mitmete kohalike poiste jaoks veel tundmatu.Siimu teati rohkem tema  põnevate sepiste kaudu. Siim õppis sepatööd Vana-Vigalas ja pärast kooli asus oma vanaisa talu taastama, et siia oma sepikoda rajada. Meie gruppi võttis Siim vastu kuuma tee ja suure hulga magusate küpsistega. Sepa esimene töö on enamasti naela sepistamine. Meiegi proovisime oma õnnenaela teha. Esimene sai nii suure hoolega tehtud, et tekkis mõte ehtena kaelas kanda seda õnnesepist.  See mõte on  täiesti teostatav, sest Siim oma õe Heleniga teevadki sepisehteid huvitavate vilditud kaunistuslisanditega. Meie sepaametiga tutvumine sai teoks ESF toetuse kaudu, mille saime Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse kaudu, et noortele tutvustada erinevaid ameteid, et neil oleks kergem tööellu asuda.
Igatahes lubasid paar poissi hakata Siimu juures sepikojas käima. Püüdsin küll seletada, et  nad peaksid eelnevalt kokku leppima, aga poistel oli meeles Siimu julgustus, et ta on alati Sepikojas olemas.
Eks näeb kas Siimule lisandub järeltulijaid. Siim ise sai sepatööst aimu, kui koolis tutvustas ametit kooli vilistlane Teet Laur.

Saturday, February 5, 2011

Vaikus annab võimaluse mõelda

Noorsootöötaja 2 päeva ilma hääleta tööl, kaelas sedel tekstiga "Mul pole häält. Ole sina minu hääleks ja toeta mind!" Kas nii on võimalik? Mina olin sellises olukorras. Ja kõik toimis,kuigi neljapäeva õhtul oli külalisteraamatusse registreerinud 30 noort. Noored on lihtsalt nii tublid ja mõistvad. Kõik olid vaiksemad kui tavaliselt. Ennast arusaadavaks tehti sosistades, kuna mina suhtlesin äärmiselt vähe ja sosistades. Nooremad poisid küpsetasid, sest oli kokkamisepäev. Rasmus, Alger, Alari, Harlei, Jagnar  ja Kermo tegid tainast ja küpsetasid kringleid. Kõik said hakkama. Kui midagi tarvis küsida oli, siis Renar oli see, kellelt küsiti ja tema vastuseid usaldati.
Suurematele poistele tegi natuke nalja, et ma rääkida ei saanud. Ehkki oli vaikus, küsis ikka keegi aeg-ajalt -"Mis sa ütlesid, ma ei kuulnud!".
Reede õhtul käisime veel kuuekesi  - Piret, Astrid, Marili, Marvin, Elis ja Gerthrud Kanepi Noortekeskuse noorteüritusel koos Vastse-Kuuste noorte ja noorsootöötaja Alinaga. Tublid noored ka Kanepis. Kaks pikka tundi tutvustasid nad oma tegemisi ja projekte, vahele muidugi ka tantsu, nalja ja laulu. Pärast tordi söömist, 4 hästi suurt omaküpsetatud torti, oli disko. Koju, Ahjale jõudsime pool tundi üle südaöö...

Thursday, February 3, 2011

Uus! Noorte tunnustamine 22.veebruaril kell 16.00

Vana tõde, et miski kindel pole väga kindel ja muutumatu. Nii muutuski tunnustusürituse toimumise aeg. Nii, et, palun tulge kohale teisipäeval, 22.veebruaril kell 16.00.
Siis selguvad ka fotokonkurssi võitjad ja üles on pandud  40  huvitavamat  fotot.

Tunnustusüritus 23.veebruar kell 17.00. Esita kandidaat!

Ahja Noortekeskus tunnustab tublisid noori 23.veebruaril, kell 17.00 Ahja Kultuurimajas Eesti Vabariigi 93.aastapäeva aktusel. Kõik toetajad on oodatud. Esitatud nominendid on
 "Aasta Noor 2010" - Renar Kihho, Kristjan Mäe
Aasta Noorte Sõber 2010 - Kristjan Mäe, Jan Kozlovski, Anne Reinhold- Seene
Aasta Tegu 2010 - Laulavad Ahja Tähed, Võrkplatsi rajamine randa (projekt Aya Häärber).
Esita oma kandidaat!
 Avatud on näitus noorte tegemistest "Tulevik tehakse täna". Fotosid saab saata kuni 15.veebriarini anoortekas@gmail.com. Vaata täpsemaid juhiseid siit eelmistest lugudest.