Wednesday, January 26, 2011

Keraamikaring

Nüüd siis kuupäevad kindlalt paigas. Savi voolima hakkame 8. ja 15. veebruaril noored kella 16.00 - 17.30 ja täiskasvanud huvilised kella 18.00 -20.00.
Noortele tasuta, sest nende eest tasub ESF Avatud Noortekeskuste Ühenduse kaudu. Täiskasvanutel 4EUR üks kord.
Registreeri oma osalemissoov  - anoortekas@gmail.com või tel. 5114382.

Monday, January 24, 2011

Fotokonkurss "Tulevik tehakse täna"

Ahja Noortekeskuse noorteaktiiv koostöös Tuglase muuseumiga ootavad  fotosid fotokonkursile
 „Tulevik tehakse täna“ , mis jäädvustaks kohalikke noori ja noorte tegemisi.
Osaleda võivad kõik, kes on pildistanud noori ja noorte tegemisi, mis on olulised kogukonna arengus. Fotokonkursi eesmärk on jäädvustada noori nende tegevustes ja seeläbi tunnustada neid ning säilitada fotosid kroonika jaoks.

Kõik fotod peavad olema varustatud pealkirjaga ja pildil olevate inimeste nimedega (arhiivi jaoks), foto autori nime, vanuse ja kontaktidega. Iga osavõtja võib konkursile esitada kuni 3 fotot. Osavõtjad jaotatakse 3 kategooriasse – kuni 12 aastased, 13 -26 aastased ja 27 kuni kõrge eani.
Fotod esitada elektroonselt anoortekas@gmail.com, mälupulgal või CD plaadil.

45 parimat fotot valib noorteaktiiv näitusele, mis pannakse üles Ahja Kultuurimajas Eesti Vabariigi sünnipäevaks.
Kolmele parimale autorile on auhinnafondis 57.52 EUR väärtuses kinkekaarte.

Fotode viimane laekumise tähtaeg on 16.veebruar 2011.

Keraamikaring

Hea uudis! Veebruaris alustab teisipäeviti kella 16.00 - 18.00  tööd keraamikaring. Ringi juhendavad Mati Kirotar ja Deevi Pillmaa Räpinast. Eelregistreerimise alusel saab 12  8-16 aastast noort osaleda tasuta. Ringitööd rahastab ESF Eesti Noortekeskuste Ühenduse kaudu ja Ahja Vallavalitsus.

Head käsitööhuvilised!
Sõbrapäevaks toredad kingitused!Paljude eelmisest kursusest osavõtjate soovil on Mati Kirotar koos juhendaja Deevi Pillmaaga Räpina Vabahariduse Ühendusest nõus tulema
Ahjale keraamikakursusega .

Ringitöö toimub Ahja Noortekeskuses

teisipäeviti kella 18.00 – 20.00ni.

Osalustasu on 4EUR kord (sisaldab vahendeid ja kõiki koolitaja kulusid), kui grupi suuruseks saame 12 inimest.

Oma soovist anna teada Piret Palmile, tel. 51 14 382 või
emaili aadressil anoortekas@gmail.com


Wednesday, January 19, 2011

Esita oma kandidaat

Ahja Avatud Noortekeskus kuulutab välja konkursi tunnustusauhindadele:

Aasta Noor 2010"
Aasta Noorte Sõber 2010"
Aasta Tegu 2010“
Aasta Noor 2010" võib olla noor vanuses 7-26 aastat, kelle tegevus või
saavutused on olnud teistele noortele eeskujuks ning motivatsiooniks.
Nt. algatanud või ellu viinud projekti, osalenud aktiivselt noorte ettevõtmistes, korraldanud noorteüritusi või abiks olnud, käinud välja mõne põneva idee, mis on ellu viidud jne., teinud midagi väga olulist teiste inimeste aitamiseks.
Aasta Noorte Sõber 2010" võib olla täiskasvanu (26+), kes on kaasa aidanud
Ahja valla noorte elu-olu parandamisele, vaba aja veetmisvõimaluste arendamisele, noorte huvide eest seisnud, noorte omaalgatuslikke tegevusi propageerinud ja toetanud või mõnel muul moel noorsootöö edendamisele kaasa aidanud.
Aasta Tegu 2010“ võib olla mistahes ettevõtmine, sündmus, rajatis või projekt, mis mõjutas väga positiivselt Ahja valla noorte inimeste elu-olu, lõi uusi võimalusi ja toetab valla jätkusuutlikku
arengut.
Vabas vormis esitatud taotluses palume tuua välja järgneva:
Kandidaadi nimi,
lühike iseloomustus ja silmapaistnud tegevused või saavutused
(kandidaadiks esitamise põhjus), lisaks esitaja nimi ja kontaktandmed

Ettepanekud esitada paberkandjal Ahja Avatud Noortekeskusesse , Illimari 6 E-R kella 15.00-20.00 Piretile või e-postiaadressil anoortekas@gmail.com
kuni 15.veebruarini.
Tiitlisaajaid tunnustatakse vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel.

TUNNUSTA OMA SÕPRU, KES ON SEDA VÄÄRT!

Tuesday, January 18, 2011

Kodutütred ja noorkotkad tegutsevad Ahjal

Aasta 2011.Jaanuar. Tormiline aastalõpp on seljataga, uus on alanud rahulikult. Mis on uut noortekeskuses? 07.jaanuaril andsid piduliku tõotuse 10 tüdrukut ja 5 poissi, et astuda kodutütarde ja noorkotkaste organisatsiooni liikmeteks. Üritus oli pidulik, noored olid väga ilusad. Tähtis oli noorte otsus ka vallavanem Mart Vardjale ja  Kaitseliidu Ahja rühma esindajale, volikogu liikmele Ats Piirile, sest ka  nemad olid noori tervitamas. Ats Piiri andis sõna, et tuleb õige  varsti poistele vajalikku varustust ja vahendeid tutvustama. Põlvamaa Kaitseliidust olid noori toetamas noorteinstruktorid Aile Vals ja Maive Tõemäe. Esimene ühine laager toimub juba 28 -  29.jaanuaril Orava Põhikoolis.
Endiselt on 2x nädalas kokandusring, mida rahastab ESF vastava projektitaotluse alusel. Noored saavad oma ideede teostamiseks taotleda raha. Küsi noortekeskusest, Piret annab infi ja abistab.