Tuesday, January 10, 2012

Esita oma kandidaat


Ahja Avatud Noortekeskus kuulutab välja konkursi tiitlitele:
Aasta Noor 2011"
Aasta Noorte Sõber 2011"
Aasta Noortesõbralik Tegu 2011“

Aasta Noor 2011"võib olla noor vanuses 7-26 aastat, kelle tegevus või saavutused on olnud teistele noortele eeskujuks ning motivatsiooniks. Nt. algatanud või ellu viinud projekti Ahja vallas osalenud aktiivselt noorte ettevõtmistes, korraldanud noorteüritusi ( või abiks olnud), mis on edendanud Ahja valla noorsootööd.

Aasta Noorte Sõber 2011" võib olla inimene, kes on kaasa aidanud Ahja valla noorte elu-olu parandamisele, vaba aja veetmisvõimaluste arendamisele, noorte huvide eest seisnud, noorte omaalgatuslikke tegevusi propageerinud ja toetanud või mõnel muul moel noorsootöö edendamisele kaasa aidanud.

Aasta Tegu 2011“ võib olla mistahes ettevõtmine, sündmus, rajatis või projekt, mis mõjutab väga positiivselt Ahja valla inimeste elu-olu, loob uusi võimalusi ja toetab valla jätkusuutlikku arengut.

Vabas vormis esitatud taotluses palume tuua välja:
Kandidaadi nimi, lühike iseloomustus ja silmapaistnud tegevused või saavutused (kandidaadiks esitamise põhjus), lisaks esitaja nimi ja kontaktandmed.
Ettepanekud esitada anoortekas@gmail.com või tuua Ahja Noortekeskusse 10.veebruariks.
Tiitlid antakse üle 23.veebruaril vabariigi aastapäeva aktusel.
Esimesed tiitlisaajad 2010
Aasta Noor 2010 - Renar Kihho
Aasta Noorte Sõber 2010 - Alar Osik
Aasta Noortesõbralikum Tegu 2010 – Kultuuriselts MTÜ Aya Häärber Ahja ranna korrastamine ja võrkpalliplatsi rajamine