Monday, January 27, 2014

Nädal 27.jaan. - 01.veebruar noortekeskusesNädal 27. jaan.  – 01.veebruar noortekeskuses
Keskus on avatud kell E – R 15.00 – 20.00
E – seltskonnatantsuring kell 16.30, juhendab Külliki Porosson

T – kell 15.00 kultuurimaja saalis Partnerluskogu korraldatud LEADER kohvik, kus arutame Ahja ettevõtlike inimestega uusi projekte ja arengusuundi. 2012.a. Põlvamaa Noortekeskuste suvepäevade korraldamiseks saime raha sellest programmist, toetas ka Ahja vallavalitsus.
N – 14.00 ootan keskusse kõiki Ahja rühma kodutütreid ja noorkotkaid. Võtke kaasa ka sõpru, kes soovivad organisatsiooni  liikmeks astuda.

Eelmise nädala tegevuste eest, sai NÄDALA PARIMA tiitli Rasmus Puur. Rasmus on abivalmis, tähelepanelik kuulaja ja viisakas käituja. Ta aitab alati tehnika ülespanekul ja seadistamisel. Ta on sõnapidaja ja kohusetundlik, teda saab alati usaldada.

Praegu käivad ettevalmistused Eesti Vabariigi  96.aastapäeva aktuse ettevalmistamiseks.

Noored korraldavad  21.veebruaril kell 18.00 mälumängu “Me armastame Ahjat”, idée autor on Renar Kihho. Enne mälumängu on ka noorte tunnustamine.

Nädalavahetusel osalesime  Adriani, Marvini ja Martiniga Kanepi Noortekeskuse 7.sünnipäeval.

Sõit sai teoks tänu poiste organiseerimisele ja  koos Martini vanematega sai sel külmal talvepäeval Kanepis käidud. Oli  soe vastuvõtt ja meeldejääv kontsert Kanepi noorte poolt. Meid tänati koostöö eest ja ka meie loodame veel mitmeidki huvitavaid ühiseid üritusi.

Tuesday, January 21, 2014

Esita tublisid kandidaate!

Aasta Noor 2013"
„Aasta Noorte Sõber 2013"
„Aasta  Noortesõbralik Tegu 2013“
„Aasta Noor 2013" võib olla noor vanuses 7-26 aastat, kelle tegevus või saavutused on olnud teistele noortele eeskujuks ning motivatsiooniks. Ta algatanud või ellu viinud projekti, osalenud aktiivselt noorte ettevõtmistes, korraldanud  noorteüritusi ( või abiks olnud), mis on edendanud Ahja valla noorsootööd.

„Aasta Noorte Sõber 2013" võib olla täiskasvanu, kes on kaasa aidanud Ahja  valla noorte elu-olu parandamisele, vaba aja veetmisvõimaluste arendamisele, noorte huvide eest seisnud, noorte omaalgatuslikke tegevusi propageerinud ja toetanud või mõnel muul moel noorsootöö edendamisele kaasa aidanud.

„Aasta Noortesõbralik  Tegu 2013“ võib olla mistahes ettevõtmine, sündmus, rajatis või projekt, mis mõjutab väga positiivselt Ahja noori, loob uusi võimalusi ja toetab valla jätkusuutlikku arengut.
 
Aasta  Noorteprojekt 2013” – on projekt, mille idée on noortelt ja noored on selle ka ise ellu viinud.

Vabas vormis esitatud taotluses palume tuua välja:
Kandidaadi nimi, lühike iseloomustus ja silmapaistnud tegevused või saavutused (kandidaadiks esitamise põhjus), lisaks esitaja nimi ja kontaktandmed.
Ettepanekud esitada anoortekas@gmail.com või tuua Ahja Noortekeskusse 10.veebruariks.
Tiitlid antakse üle 21.veebruaril kell 18.00  vabariigi aastapäeva aktusel Ahja kultuurimajas.
 
Aasta 2012 tiitlisaajad olid -
Aasta Noor - Laura Saks
Aasta Noorte Sõber - Helen Otsa
Aasta Noortesõbralikum Tegu - Lugemiskamber lastele Ahja raamatukogus. Idee autor Külli Vardja