Monday, January 24, 2011

Fotokonkurss "Tulevik tehakse täna"

Ahja Noortekeskuse noorteaktiiv koostöös Tuglase muuseumiga ootavad  fotosid fotokonkursile
 „Tulevik tehakse täna“ , mis jäädvustaks kohalikke noori ja noorte tegemisi.
Osaleda võivad kõik, kes on pildistanud noori ja noorte tegemisi, mis on olulised kogukonna arengus. Fotokonkursi eesmärk on jäädvustada noori nende tegevustes ja seeläbi tunnustada neid ning säilitada fotosid kroonika jaoks.

Kõik fotod peavad olema varustatud pealkirjaga ja pildil olevate inimeste nimedega (arhiivi jaoks), foto autori nime, vanuse ja kontaktidega. Iga osavõtja võib konkursile esitada kuni 3 fotot. Osavõtjad jaotatakse 3 kategooriasse – kuni 12 aastased, 13 -26 aastased ja 27 kuni kõrge eani.
Fotod esitada elektroonselt anoortekas@gmail.com, mälupulgal või CD plaadil.

45 parimat fotot valib noorteaktiiv näitusele, mis pannakse üles Ahja Kultuurimajas Eesti Vabariigi sünnipäevaks.
Kolmele parimale autorile on auhinnafondis 57.52 EUR väärtuses kinkekaarte.

Fotode viimane laekumise tähtaeg on 16.veebruar 2011.

No comments:

Post a Comment