Wednesday, January 19, 2011

Esita oma kandidaat

Ahja Avatud Noortekeskus kuulutab välja konkursi tunnustusauhindadele:

Aasta Noor 2010"
Aasta Noorte Sõber 2010"
Aasta Tegu 2010“
Aasta Noor 2010" võib olla noor vanuses 7-26 aastat, kelle tegevus või
saavutused on olnud teistele noortele eeskujuks ning motivatsiooniks.
Nt. algatanud või ellu viinud projekti, osalenud aktiivselt noorte ettevõtmistes, korraldanud noorteüritusi või abiks olnud, käinud välja mõne põneva idee, mis on ellu viidud jne., teinud midagi väga olulist teiste inimeste aitamiseks.
Aasta Noorte Sõber 2010" võib olla täiskasvanu (26+), kes on kaasa aidanud
Ahja valla noorte elu-olu parandamisele, vaba aja veetmisvõimaluste arendamisele, noorte huvide eest seisnud, noorte omaalgatuslikke tegevusi propageerinud ja toetanud või mõnel muul moel noorsootöö edendamisele kaasa aidanud.
Aasta Tegu 2010“ võib olla mistahes ettevõtmine, sündmus, rajatis või projekt, mis mõjutas väga positiivselt Ahja valla noorte inimeste elu-olu, lõi uusi võimalusi ja toetab valla jätkusuutlikku
arengut.
Vabas vormis esitatud taotluses palume tuua välja järgneva:
Kandidaadi nimi,
lühike iseloomustus ja silmapaistnud tegevused või saavutused
(kandidaadiks esitamise põhjus), lisaks esitaja nimi ja kontaktandmed

Ettepanekud esitada paberkandjal Ahja Avatud Noortekeskusesse , Illimari 6 E-R kella 15.00-20.00 Piretile või e-postiaadressil anoortekas@gmail.com
kuni 15.veebruarini.
Tiitlisaajaid tunnustatakse vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel.

TUNNUSTA OMA SÕPRU, KES ON SEDA VÄÄRT!

No comments:

Post a Comment