Monday, January 2, 2017

2017.a. esimene nädal noortekeskuses

Keskus on avatud E-N 14.00-18.00, R 14.00 - 20.00
HEAD UUT AASTAT!
Noorsootöötaja koostab aruannet ENTK poolt rahastatud ( 1355€)  ANK projektist, valla omaosalusest oli ringijuhendaja töötasu. Lisan ka siia lühikese kokkuvõtte:
Kas teie hinnangul täitis projekt eesmärki
Projekti eesmärgid oli noorte soovil robootikaringi käivitamine ja robootika- ning kokandusringi suvekooli korraldamine. Robootikaringi eesmärk oli tõsta noorte huvi tehnika, matemaatika vastu, arendada loovust ja loomingulisust. Ringi tegevus toimus esmaspäeva õhtuti, siis kui ringijuhendaja vabanes oma põhitöölt. Osales kuni 20 erinevat noort vanuses 7 – 16.a. Projekti toel ostsime vahendid tegevuseks. Lisaks legorobotite kokkupanekule, õppisid osalejad ka muid eluks vajalikke oskusi – näiteks jõluvalgustite parandamine. Noorte ja lapsevanemate soov on, et ring uuel aastal taas jätkaks. Kokanduse suvekoolis oli kahel päeval 31 osalust, osales 16 noort. Noored õppisid kasulikke oskusi toiduvalmistamiseks, õppisid meeskonnatööd ja omandasid teadmisi tervislikust toitumisest. Hea meel on, et projekt äratas huvi tervisliku toitumise vastu ka lapsevanematel ja uuel aastal jätkame tervisliku toidu teemaga Leader projekti raames.Kas projekt aitas kaasa noorsootöö arendamisele või noorsootöö teenuse kättesaadavusele projekti läbiviimise piirkonnas? Palun kirjeldage. Projekt ENN toetas noori, sest noorte soovil käivitasime huviringi, mis on kõigile soovijatele kättesaadav, sest osalemine on ilma omaosaluseta. Samuti oli ka robootika- ja kokanduse suvekool noortele arendavaks suvetegevuseks kodu lähedal.
Projektis osalenud noorte arv: robootikaringis oli osalusi 137 - 20 erinevat noort. Kokandusringi suvekoolis oli osalusi kahel päeval 31, erinevaid noori 16.

No comments:

Post a Comment