Tuesday, January 13, 2015

Nädal 12.01 - 18.01 noortekeskuses

Sellel nädalal on keskus avatud T, N 14.00 - 20.00, K 14.00 - 19.00, pärast seda näitame  veelkord vaatajate soovil  Mihkel Ulki filmi "Nullpunkt", pääse 2€, R 15.00 - 20.00
Teisipäeval  alates kella 17.00  vaatame suurel ekraanil Elise ja Kaisa valitud filme, pärast vaatamist ka ühine arutelu. Kasutame vaatamiseks uut kodukinosüsteemi, mille saime osta Põlva Maavalitsuse ANK projektiga. Kolmapäeval kell 17.00 on üleval saalis seltskonnatantsuring, juhendab Külliki Porosson. Neljapäeval on keskuses Carmen, noorsootöötaja osaleb Põlvas Kaitseliidu koosolekul, kus arutame uue aasta plaane. Pühapäeval kell 16.00 on kultuurimajas etendus "Vigased pruudid", pääse 3€
Laupäeval, 31.jaanuaril oodatakse meid Kanepi noortekeskuse sünnipäevale ja 06.veebruaril Valgjärve noortele külla.Valgjärve noored soovivad, et iga keskuse esindus esineks sünnipäeval.


Meenuta möödunud aastat ja esita tunnustamist väärivaid kandidaate
Ahja Vallavalitsus ja Ahja Noortekeskus kuulutavad välja konkurssi tiitlitele

Aasta Noor 2014
Aasta Noorte Sõber 2014
Aasta  Noortesõbralik Tegu 2014
Aasta Parim Noorteprojekt 2014
„Aasta Noor 2014" võib olla noor vanuses 7-26 aastat, kelle tegevus või saavutused on olnud teistele noortele eeskujuks ning motivatsiooniks. Ta on algatanud või ellu viinud projekti, osalenud aktiivselt noorte ettevõtmistes, korraldanud  noorteüritusi ( või abiks olnud), mis on edendanud Ahja valla noorsootööd ja aidanud kaasa kogukonna elukvaliteedi paranemisele.

„Aasta Noorte Sõber 2014" võib olla täiskasvanu, kes on kaasa aidanud Ahja  valla noorte elu-olu parandamisele, noori arendavate tegevuste rakendamisele, noorte huvide eest seisnud, noorte omaalgatuslikke tegevusi propageerinud ja toetanud või mõnel muul moel noorsootöö edendamisele kaasa aidanud.

„Aasta Noortesõbralik  Tegu 2014“ võib olla mistahes ettevõtmine, sündmus, rajatis või projekt, mis mõjutas väga positiivselt Ahja noori, lõi uusi võimalusi ja toetas valla jätkusuutlikku arengut.

Aasta  Noorteprojekt 2014” – on noorte omaalgatus, mis on saanud head tagasisidet; mille elluviimiseks on kaasatud palju huvilisi, loodud noortele ja kogukonnale lisaväärtusi. Projekt on kaasa aidanud kogukonna elukvaliteedi parandamisele, on aidanud noortel ennast teostada.

Vabas vormis esitatud taotluses palume tuua välja:
Kandidaadi nimi, lühike iseloomustus ja silmapaistnud tegevused või saavutused (kandidaadiks esitamise põhjus), lisaks esitaja nimi ja kontaktandmed.
Ettepanekud esitada
anoortekas@gmail.com või tuua Ahja Noortekeskusse 13.veebruariks.
 

No comments:

Post a Comment