Tuesday, December 14, 2010

NAF-noortealgatuste fond


NAF
HEI SINA NOOR, KES SA MÕTLED, ET KUS VÕIKS LEIDA RAHA OMA VAHVATE MÕTETE TEOSTAMISEKS, ÄKKI SULLE SOBIB NAF?
Mis see on? NAF on mõeldud selleks, et noored saaksid aktiivselt osaleda otseselt enda kavandatud ja kogukonda (Ahjat)  arendavates projektialastes tegevustes.
 NAF peamine sihtgrupp on 12- 16 aastased piirkonna noored, kes võivad kaasata ka nooremaid ja vanemaid. Kui sul on idee, täida taotlus (leiad  www.ank.ee) ja esita see Ahja Noortekeskusse Piretile. Hiljemalt kahe nädala pärast saad sa vastuse, kas sinu ideed toetati. Kui taotluse täitmine tundub uus ja vajad abi, võta kohe minuga ühendust ja ma aitan Sind. Kirjuta anoortekas@gmail.com Saame kokku, räägime sinu ideest ja aitame selle taotluseks vormida!
Arvesta, et projekt tuleb ellu viia 13.august 2011.
Toetuse saanud noortega sõlmime koostöölepingu, kus on kirjas tegevuste läbiviimise aeg, toetatav summa ning aruande esitamise tähtaeg.
OLULINE TEADA:
Toetust ei kanta noorte isiklikele kontodele. Omaalgatuse kulud katab noortekeskus vastavalt tegevuskavale, eelarvele ja SINUGA sõlmitavale koostöölepingule. Kulud kaetakse (tasutakse) otse teenuse pakkujale arve alusel. Erandkorras saab tasuda sularahas tseki alusel (nt bussipiletid vms).
Kui teil tekib muresid seoses taotlemise või projekti elluviimisega küsige julgesti abi ja nõu . Oluline on, et te ise olete idee loojad, taotluse täitjad, idee elluviijad sest vaid nii saate projekti elluviimisest maksimaalselt kasu- uued kogemused, ideed ja eduelamused. 
Milline idee on piisavalt hea, et taotlus esitada? Iga idee on hea. Oluline, et see idee aitab parendada sinu kodukohta. Otsi omale mõttekaaslasi ja kirjutage taotlus ühiselt ning esitage see julgelt fondile. Kui hindajad leiavad, et ideed võiks edasi arendada, siis saad selle uuesti esitada sest taotlusi võib saata siis, kui selleks vajadus tekib. Tähtaegu ei ole.
Mis summat võib taotleda? Fondi suurus on 30 000 krooni, millest soovime toetada vähemalt 4 ideed!
NAF noor, pane end proovile ning anna eduelamusele võimalus!

No comments:

Post a Comment